Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Evropski Kohezijski sklad
Občina Nova Gorica
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče
aglomeracija ID 1515 Kromberk

 

Vstop v EU od Slovenije med drugim zahteva tudi upoštevanje okoljskih standardov EU. To na področju varstva voda zahteva na vnaprej določenih poselitvenih območjih rekonstrukcijo in novogradnjo z namenom izboljšav na vodovodnem in kanalizaciskem sistemu.

Zaradi manjkajočega, poddimenzioniranega in iztrošenega kanalizacijskega omrežja se bo izgradilo novo omrežje ločenega tipa, ki se bo navezalo na obstoječo kanalizacijo.  Omrežje na omenjenih območjih se bo izgradilo z možnostjo priključevanja dodatnih objektov, ki potrebujejo odvod komunalnih odpadnih voda.

S projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče -aglomeracija ID 1515 Kromberk«, je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini cca 4.642 m s 6 črpališči in sanacijo vodovoda v skupni dolžini cca 353 m zaradi gradnje fekalne kanalizacije ter izgradnje meteorne kanalizacije v skupni dolžini cca 828 m.

Območja, ki so v projektu zajeta:

1.     Območje poselitve Liskur v Rožni dolini

2.    Mejni prehod na Erjavčevi ulici v Novi Gorici

3.    Ulica Barje v Novi Gorici

4.    Cesta 25. junija v Novi Gorici

5.    Ulica Vinka Vodopivca od h. št. 93 do 130

6.    Cesta Med Trtami v Kromberku

7.     Ulica Toma Brejca v Kromberku

8.    Ulica Pod Škabrijelom od h. št. 16 do 24

9.    Zaselek Ščedne

10. Vojkova cesta od stanovanjskega objekta 39 do 45

11.  Območje poselitve nad Kajak centrom v Solkanu

12.  Ulica Velika pot

Načrt

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLI Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve TUKAJ.