Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Evropski Kohezijski sklad
Občina Nova Gorica
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče

Izjava za javnost

Dogodek

Novinarska konferenca o izvajanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - aglomeracija ID 1515 Kromberk«

Korak proti trajnostnemu razvoju in ohranjanju okolja

Mestna občina Nova Gorica z veseljem obvešča javnost o zaključevanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče. Izvedba projekta je bila omogočena s pomočjo sredstev Evropske unije in prispeva ne samo k izboljšanju komunalne infrastrukture, ampak tudi zavezanosti k trajnostnemu razvoju in ohranjanju okolja.

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« in sicer:
zmanjšanje emisij v vodi zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in s tem izpolnjevanje zahtev Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). 

Projekt je zajel izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Nova Gorica (v aglomeraciji ID 1515 Kromberk) s ciljem večje priključenosti tamkajšnje obremenitve na odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Sama izgradnja kanalizacije je potekala na 12 odsekih:

 1. Območje poselitve Liskur v Rožni Dolini
 2. Mejni prehod na Erjavčevi ulici v Novi Gorici
 3. Ulica Barje v Novi Gorici
 4. Cesta 25. junija v Novi Gorici
 5. Ulica Vinka Vodopivca od h. št. 93 do 130
 6. Cesta Med Trtami v Kromberku
 7. Ulica Toma Brejca v Kromberku
 8. Ulica Pod Škabrijelom od h. št. 16 do 24
 9. Zaselek Ščedne
 10. Vojkova cesta od stanovanjskega objekta 39 do 45
 11. Območje poselitve nad Kajak centrom v Solkanu
 12. Ulica Velika pot

Izvedena je bila v skupni dolžini cca 4.642 m s 6 črpališči in bo tako omogočala priključitev 495 PE. 

Po izvedeni investiciji bo tako v aglomeraciji ID 1515 Kromberk 98,22% obremenitve priključene na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda.

Ta dogodek je tudi priložnost za izpostavitev vložka sredstev, ki so jih Mestna občina Nova Gorica, Kohezijski sklad EU in proračun Republike Slovenije namenili za izvedbo investicije. In sicer udeležba MONG znaša 2.247.531,79 € Eur, udeležba Kohezijskega sklada EU in proračuna Republike Slovenije pa 2.030.981,98 €  (EU sredstva - 1.726.334,68 €; slovenska udeležba - 304.647,30 €). V celoti je bilo za projekt namenjenih  4.278.513,77 € .

Ključni poudarek tega projekta je seveda povečanje čistosti narave/okolja v katerem živimo; namreč izvedba omenjenega projekta bo preprečila nenadzorovano in neurejeno izlivanje neočiščenih odpadnih voda v okolje. S tem pa bomo zmanjšali vpliv na ekosistem in pripomogli k njegovemu ohranjanju. 
Projekt je zaradi manjkajočega kanalizacijskega omrežja namenjen izgradnji novega, vendar je  izveden s pogledom v prihodnost, kajti na omrežje se bodo priključevali dodatni/novi objekti, ki bodo potrebovali odvod komunalnih voda.

Torej to ni le rekonstrukcija in novogradnja omrežja z namenom izboljšati kanalizacijski sistem v sedanjosti, ampak je projekt, ki bo služil tudi naslednjim generacijam.

Mestna občina Nova Gorica se ob tej priliki zahvaljuje Evropski uniji in Republiki Sloveniji za podporo pri uresničitvi tega projekta, izvajalcema podjetju HNG d.o.o. in podjetju Lavaco d.o.o.  ter lokalni skupnosti za potrpežljivost in sodelovanje v času gradnje. 

Hvala.

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLI Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve TUKAJ.